Bestuur & Fractie

De ChristenUnie te Nijmegen heeft geen fractie in de gemeenteraad, waardoor wij doorgaans werken met een kernteam van enthousiaste leden die zich ook weer organiseren in campagneteams en commissies.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter; Jan Dirk Stam (ad interim)
  • Secretaris; Arjan Westerveld
  • Penningmeester; Hans Harmannij

 Zoekt u contact met ChristenUnie Nijmegen? Mail dan naar het bestuur via bestuur@nijmegen.christenunie.nl